wp9f850a8b.png
wp717178af.png
wp835655df.png
wp6d198fed.png
wpa3757fb4.png

Leer de stappen van El Woedoe

Voordat men aan het gebed kan beginnen, dient men zich te wassen. Er zijn twee manieren om het lichaam te reinigen.

De grote wassing (Goesl), waarbij het hele lichaam gewassen wordt. De andere vorm van wassen is de kleine wassing oftewel El Woedoe. El Woedoe is de belangrijkste voorwaarde voor het verrichten van het gebed. El Woedoe is door Allah (swt) verplicht gesteld. In de Quraan staat:

“O jullie die geloven! Wanneer jullie je voorbereiden op de Shalât, wast dan jullie gezichten en jullie handen tot de ellebogen en wrijft over jullie hoofden en wast jullie voeten tot de enkels.” (Soerah Al Mâ’idah (5), Ayah 6)

Istindja

Voorafgaand de kleine wassing dient men de plekken waaruit onreinheden komen (urine & ontlasting) te reinigen. Dit wordt Istindja genoemd. Voor het reinigen van deze plekken gebruikt men de linkerhand. Het is belangrijk om na elk toiletbezoek uzelf te reinigen, want Istindja staat los van El Woedoe.

El Woedoe

De kleine wassing (El Woedoe) vindt plaats in stappen met een vaste volgorde.

Stap 1: Niyyah is de Intentie

Voordat men start met de wassing, maakt men de intentie voor het verrichten van El Woedoe. Met andere woorden het voornemen om gehoorzaam te zijn aan de wil van Allah (swt). Spreek na de intentie het volgende uit:

Bismillah ( In de naam van Allah )

De profeet (vzmh) heeft gezegd:

“Hij heeft geen Shalât, degene die geen woedoe heeft verricht. En hij heeft geen woedoe, degene die zijn woedoe niet met het zeggen van bismillah begint.”

(Sahih Soenan Ibn Maadjah)

wpdce05837.gif

Stap 2: Handen reinigen

Was de handen drie maal en zorg ervoor dat geen enkele plek droog blijft. Begin altijd met het reinigen van de rechterhand.

Khaalid bin Ma’daan heeft overgeleverd dat de profeet (vzmh) een man zag bidden, terwijl op de achterkant van zijn voet, een plek ter grootte van een Dirham (een muntstuk), niet in aanraking was gekomen met het water tijdens El Woedoe, waarna de profeet (vzmh) hem beviel om El Woedoe en het gebed over te doen.

(Sahih Soenan Abi Daawoed)

3 x

Stap 3: Mond reinigen

Neem met de rechterhand een handjevol water en vul daarmee de mond. Spoel de mond en spuug het water uit. Men dient deze handeling drie maal uit te voeren.

3 x

Stap 4: Neus reinigen

Reinig de neus drie maal door het water op te snuiven uit de rechterhand en snuit het vervolgens uit met de linkerhand.

De profeet (vzmh) heeft gezegd:

“Overdrijf bij het opsnuiven, behalve als je vastende bent.”

(Sahih Soenan Aboe Daawoed)

Het is goed om te overdrijven in het opsnuiven van water, doe het met kracht. Dit geldt alleen voor een niet-vastende.

3 x

Stap 5: Gezicht reinigen

Reinig het gezicht drie maal. Het gezicht omvat het voorhoofd tot aan de kin en van het ene oor tot het andere oor. Geen enkele plek mag droog blijven.

3 x

Stap 6: Armen reinigen

Reinig de armen drie maal tot aan de ellebogen. Begin met de rechterarm! Geen enkele plek mag droog blijven.

3 x

Stap 7: Hoofd reinigen

Bevochtig het hoofd één maal met beide handen. Dit gebeurt als volgt: Wrijf met de bevochtigde handen vanaf het begin van het haar op het voorhoofd tot aan het haar in de nek. Maak vervolgens dezelfde beweging terug van de nek naar het voorhoofd.

1 x

Stap 8: Oren reinigen

Reinig vervolgens de oren één maal met de wijsvingertoppen. Dit doet men met het vocht wat over is op de handen, na het vegen over het hoofd. Met andere woorden na het reinigen van het hoofd, maakt men de handen niet opnieuw nat! Reinig de binnenkant van de oren met de wijsvingertoppen. Wrijf daarna met de duim één keer, van onder naar boven over de achterkant van het oor.

1 x

Stap 9: Voeten reinigen

Reinig de voeten drie maal tot de enkels en reinig goed tussen de tenen. Start met de rechtervoet en zorg ervoor dat elke plekje nat wordt.

3 x

Stap 10: Het zeggen van de smeekbede na El Woedoe

Tenslotte zegt men aan het einde van kleine de wassing het volgende:

“Ashhadoe allaa ilaaha illa-laah wahdahoe laa sharieka lah, wa ashhadoe anna moehammadan ‘abdoehoe wa rasoeloeh.”

“Ik getuig dat er geen ander God is dan Allah. Hij is de Enige, Hij heeft geen deelgenoten. En ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.” (Moeslim)

“Allahoema dj’alnie minat-tawwaabiena wa dj’alnie minal-moetatahhirien.”

“Allah, laat mij behoren tot degenen die berouw tonen en laat mij behoren tot degenen die zich reinigen.” (Thirmidi)

Men is nu klaar voor het gebed!

Let op!

Het is belangrijk dat men de kleine wassing in de juiste volgorde verricht, zonder onderbrekingen. Met ander woorden verricht de stappen achter elkaar, zonder vertragingen. Alle ledematen dienen aan het eind nog nat te zijn. Tenslotte de profeet (vzmh) verrichte El Woedoe met slechts een bekertje water. Het is niet goed om veel water te verspillen tijdens El Woedoe.

wp8749de16.gif
wp3f898a68.png
wpcf418f41.gif
wp74c273d8.gif
wpaa1dbee4.gif
wp1f418b7f.gif
wp70fcade4.gif
wp69f33c90.gif
wp4db6a0c9.gif
wpb052ef74.gif
wpe7bfab87.gif
wpe6735c63.png
wpd6816777.png
El Woedoe stappen
wp4c4870d5.pngwpbd75c142.png
wp6d4a961a.png
wp90c986ee.png
wp796dca5a.png